Teräspaalutus kannattaa!

Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

Taloja rakennetaan yhä useammin paikkoihin, joilla paalutus vaaditaan. Teräspaalutus onkin pientalorakentamisessa suosituin vaihtoehto.

  •  Vaivaton ratkaisu - myös pientalorakentajalle
  •  Nopea toteutus ja paalujen asennustarkkuus hyvä
  •  Pienikokoinen kalusto - sopii myös ahtaisiin paikkoihin

Verrattain pienikokoisen kaluston ansiosta teräspaalutus voidaan toteuttaa myös ahtaissa ja matalissa rakennuskohteissa. Pääsemme myös paaluttamaan melko lähelle jo olemassa olevia rakennuksia

Riippumaton vuodenajasta

Teräsperustus voidaan asentaa myös talvella.

Vähäiset tärinähaitat

Teräspaalutuksen tärinähaitta naapurirakennuksiin on vähäinen ja esim. kaivuutyöt aiheuttavat monesti enemmän tärinää kuin paalutus. Suositeltavaa on silti tehdä etukäteiskatselmus naapurustoon epäselvyyksien välttämiseksi.

Teräspaalutus takaa rakennuksen arvon

Valitse teräspaalutus - se kannattaa!