Ohjeita paalutuksen valmisteluun ja toteutukseen

Ohjeet tilaajalle, rakentajalle, valvojalle tai työnjohtajalle

Olemme laatineet tämän ohjeen, koska tavoitteenamme on paalutustyön toteuttaminen mahdollisimman sujuvasti, luotettavasti ja laadukkaasti – aina.

Ohjeeseen on koottu ohjeita ja asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon paalutusta valmisteltaessa, paalutuksen aikana ja sen jälkeen.

Toteutusasiakirjat

 • Ennen paalutusta ilmoita paalutuksen laskutusosoite ja muut tarvittavat laskutustiedot toimistoomme myynti@kankareenpaalutus.fi tai 050 527 3614.
 • Varmista, että paaluttajilla on käytettävissä uusimmat paalutussuunnitelmat jo ennen paalupaikkojen merkitsemistä.
 • Kaikki muutokset tulee ilmoittaa paaluttajalle kirjallisena, ja riittävän ajoissa. Suulliset ja liian myöhäisessä vaiheessa ilmoitetut muutokset aiheuttavat helposti virheitä ja sekaannusta, emmekä voi vastata näiden muutosten aiheuttamista lisäkustannuksista.

Paalupaikkojen  merkitseminen ja tarkemittaukset

 • Varmista, että paalutustyön tilausvaiheessa on sovittu, hoidetaanko paalupaikkojen merkitseminen ja paalutarkkeiden ottaminen paaluttajan vai tilaajan toimesta.
 • Jos mittauksen suorittaa paaluttaja, on paaluttajalle toimitettava viimeisin versio paalukartasta ja asemapiirustuksesta dwg-muodossa vähintään noin viikkoa ennen paalutusajankohtaa.
 • Tilaajan tulee varmistaa, että rakennuspaikalla on käytettävissä viranomaisten tuoma korkomerkki ja rakennuksen virallisen nurkkamerkit lähtöpisteiksi paalupaikkojen merkitsemistä varten.
 • Hyvä tapa merkitä paalupisteet on spraymaalilla maahan tehty merkki ja lisäksi merkkitikku.
Kankareen Paalutus työmaa

Ympäristövaikutusten arviointi

 • Tilaajan tulee yhdessä vastaavan työnjohtajan/suunnittelijan kanssa arvioida onko tarpeen suorittaa ympäristön katselmuksia ja/tai asentaa tärinämittareita. Tärinämittauksista voi kysyä lisää mittauksia suorittavilta yrityksiltä, esimerkiksi Forcit Consulting Oy.
 • Tärinäasioissa on hyvä huomioida, että maanrakentamisen aikana kaivurin käyttö aiheuttaa monesti suuremmat tärinät kuin paalutus pienillä teräspaaluilla. Siksi katselmukset naapurustoon tulisi tehdä ja tärinämittaukset aloittaa jo ennen maanrakentamistöiden aloittamista.
 • Paalutus aiheuttaa melua. Tämä on hyvä huomioida ja informoida naapurustoa asiasta tarpeen mukaan.

Rakennuksen pohjatyöt, maanrakennustyöt

 • Paalutusta varten rakennuspaikalta tulee olla poistettu pintamaat ja suunnitelman mukainen suodatinkangas ja murske-/sepelikerros tulee olla asennettu.
 • Jos pohjamaa on erittäin pehmeä, tulee kiinnittää erityistä huomiota suodatinkankaan asennuksessa kankaan riittävään limitykseen ja murskekerroksen riittävyyteen.
 • Pohjatyöt tulee tehdä riittävän laajalta alueelta, jotta kaikki asennettavat paalut osuvat pohjustettuun alueeseen.
 • Pohjan kannattaa tehdä heti oikeaan korkoon, jotta paalutuksen jälkeen ei tarvitse enää suorittaa kaivuutöitä paalutetulla alueella.
 • Jos pohja on liian korkealla, paaluja ei saada katkottua oikeasta korosta. Jälkikäteen tehtävästä paalujen katkomisesta ja sen kustannuksista vastaa tilaaja.
 • Pohjan tulee olla riittävän tasainen ja kulku paalutuskoneella esteetöntä, ks oheinen kuva.
 • Kaikki paalutettavalla alueella maan alla olevat kaapelit, putket, viemärit yms. maanalaiset rakenteet tulee olla merkitty ja ilmoitettu paaluttajille ennen paalutustyön aloittamista.

Paalutuspäivänä

 • Paalutusporukka saapuu paikalle sovittuun aikaan lavettikärryllisellä kuorma-autolla, jossa kulkevat mukana sekä paalut että paalutuskone. Tilaajan tulee varmistaa, että kalustolla on työmaalle esteetön pääsy eikä tiellä ole muita ajoneuvoja, koneita tai kalustoa. Talviaikaan on erityisesti huolehdittava myös lumen auraamisesta ja hiekotuksesta.
 • Tilaajan on huolehdittava, että paalutettavalla alueella ei ole yhtenäisiä veden alla olevia alueita. Mittamiehen asentamat paalumerkit eivät saa olla veden tai lumen alla, vaan niiden tulee olla näkyvissä.
 • Mahdolliset suojapeitteet, lumet ja vedet on poistettava jo ennen kun paalutusporukka saapuu työmaalle. Jos olosuhteet poikkeavat normaalista, eikä paalutusta voida suorittaa turvallisesti, paalutus voi siirtyä, kunnes olosuhteet ovat riittävän hyvät ja aikataulusta on sovittu uudelleen.
 • Paalutuskoneen ja kuormausnosturin varoetäisyys on > 20 metriä. Tällä alueella ei saa työskennellä muita henkilöitä paalutuksen ollessa käynnissä. Suositeltavaa on, että työturvallisuuden vuoksi paalutuksen aikana ei työmaalla olisi muita toimijoita.

Paalutuksen jälkeen

 • Heti paalutuksen jälkeen mittamies voi saapua mittaaman paalujen todelliset sijainnit (tarkemittaus). Tarkemittaus on tehtävä ennen paaluanturoiden valua.
 • Paaluttaja laatii paalutuksesta paalutuspöytäkirjan. Pöytäkirja toimitetaan tilaajalle sähköpostitse, kun paalutuslasku on maksettu tai asiasta muutoin sovittu. Tilaajan tulee toimittaa paalutuspöytäkirja paalutuksen suunnittelusta vastaavalle suunnittelijalle hyväksyttäväksi.

 

Jätä meille yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyyntö

Miten voimme palvella?

Jättämällä yhteydenottopyynnön
saat yhteydenoton
kauttamme
aina nopeasti.